System PERIDECT wywodzący się z technologii wojskowej, sprawdzany jest we wszystkich atmosferycznych i klimatycznych na całym świecie, od 25 lat. Doświadczenie to pozwoliło na wyeliminowanie alarmów fałszywych, których powodem mogą być czynniki inne, niż człowiek (skrajne zmiany pogodowe, małe zwierzęta, bliskość arterii komunikacyjnych, także kolejowych).
Tak, montaż czujników na ogrodzeni jest łatwy, ze względu na fakt, iż wszystkie czujniki są połączone fabrycznie wg. podanych długości przewodów. Zapewnia to 100% odporność na wodę. Możliwe jest przygotowanie wersji podwodnej IP68. Poprzez mechaniczne wywoływanie drgań na każdym z czujników, ustalamy jego położenie, możemy oznaczyć numerem na wizualizacji całego systemu i ustalić niezbędne parametry czułości.
System do wykrywania realnego zagrożenia korzysta z analizy drgań, analiza 400 drgań na sekundę, porównuje drgania na sąsiednich panelach i przekazuje sygnał alarmowy do końcowej analizy do Modułu Analizującego, który jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji o wszczęciu alarmu. Lub jego zaniechaniu. System posiada najwyższy międzynarodowy stopień bezpieczeństwa – Grade 4 – pozwalający na montaż, na wszystkich rodzajach obiektów. Daje to pewność właściwej analizy próby naruszenia, z analizą zmiennej pogody, małych zwierząt i innych, w odróżnieniu od działań człowieka.
Tak. Niemniej NIE MOŻNA mieć różnych czujników w JEDNEJ linii. To znaczy np. nie można stworzyć linii gdzie będziemy korzystać z czujników na-płotowych przez 50m, potem 50m podziemnych, a potem znowu 50m na-płotowych. Można natomiast stworzyć osobne linie po 50m (na-płotową i podziemną) i podłączyć je osobno do jednej jednostki analizującej PVJ.
Maksymalna długość obsługiwanego przewodu to 1300m. Niemniej jedna jednostka analizująca może obsłużyć do 246 detektorów. Zaleca się jednak projektowanie linii o mniejszej liczbie czujników. Jest to powiązane z kwestią potencjalnych napraw, jak i elementów dodatkowych (np. wejść, zapalania reflektorów), które można wpisać w linię systemu PERIDECT.
Można go zintegrować z każdą centralą alarmową dostępną na rynku europejskim, większością platform integracyjnych, a sam moduł sterujący spełnia, w określonych warunkach, zadania platformy integracji z innymi elementami istniejących już systemów alarmowych.
Cena systemu jest konkurencyjna dla długości obwodowej powyżej 500m. Dla obiektów o zweryfikowanym dużym zagrożeniu jest to rozwiązanie zapewniające najwyższy stopień bezpieczeństwa.
System PERIDECT zasilany jest przewodem dwużyłowym 2x 0,75mm (dwukolorowym), tak więc naprawa przewodu ogranicza się do prostej czynności oczyszczenia końców i połączenia kolorami zmikronizowanym zacisku hermetycznym, dostarczanym na zapas przy sprzedaży. Czynność ta nie wymaga uprawnień elektrycznych, jedynym ograniczeniem jest niemożliwość rozróżniania kolorów.
Gwarancja na system elektroniczny czujników i modułu w standardzie wynosi 2 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia do 5 lat. Moduł zapisuje wszystkie anomalie, nawet w przypadku gdy alarm nie zostanie uruchomiony. Pozwala to serwisantowi w niezwykle krótkim czasie przeanalizować konieczność przeprogramowania czułości niektórych czujników, mogących powodować fałszywe alarmy. Możemy tego dokonywać podłączając się do modułu do klienta, bądź za jego zgodą w sposób zdalny. W przypadku prawidłowego działania systemu niezbędna jest jednorazowy audyt stanu fizycznego połączeń i sprawdzenia prawidłowości mechanicznie wywoływanych drgań na wszystkich czujnikach.
Każdy czujnik jest w stanie wskazać miejsce naruszenia z dokładnością do 2,5m lub większą – strefową, z jednoczesnym wskazaniem tego miejsca na wizualizacji, które będzie pokazane w chwili wywołania alarmu na wszystkich wskazanych urządzeniach, także mobilnych, niezależnie od miejsca przebywania. Warunkiem jest dostęp do sieci komórkowej.
PERIDECT posiada w ofercie czujniki chowane do słupków, z połączeniem podziemnym, bądź w wersji podziemnej, chroniący wyznaczony obszar w linii lub konkretnej powierzchni, także zabezpieczone IP68 w oprawach hermetycznych przeciwko wilgoci. Kabel możemy ukryć przy wersji standardowej na płotowej we wewnętrznej części profili panelu nazywanego UNI firmy HERAS.
FAR - przy prawidłowej instalacji i konfiguracji systemu - dostosowanej do panujących warunków lokalnych, producent przewiduje 1 fałszywy alarm na 1 kilometrze instalacji na miesiąc.
Jeśli źródło zasilania zostanie całkowicie odcięte - system nie działa, ale w instalacjach ochronnych istnieje konieczność posiadania zasilania awaryjnego, co oznacza, że system jest zawsze wyposażony w niezależne połączenie z akumulatorem, na wypadek awarii zasilania (w załączeniu przedstawiony akumulator w rozwiązaniu zewnętrznych skrzyń). Ogólnie, jeśli linia detekcyjna jest przerwana, jej część do Jednostki Centralnej będzie działać, a część od miejsca przecięcia nie (o ile nie stosujemy połączenia pierścieniowego systemu PERIDECT+, który zapewnia funkcjonowanie drugiej części linii detekcyjnej po przecięciu). Jeśli jakieś detektory nie działają - nie odpowiadają one na sygnał z Jednostki Centralnej kiedy "znikają", ale pozostała część linii detekcyjnej działa. W wypadku awarii zasilania, otrzymujemy sygnał z systemu.
Dla bezpieczeństwa, linia detekcyjna wyposażona jest w moduły ochrony przed przepięciem PP (montowane na linii) i jest też zalecane użycie ogranicznika przepięć pioruna BDM, by chronić Jednostkę Centralną i dalsze urządzenia do niej podłączone. Rozważając różne scenariusze, w przypadku bezpośredniego uderzenia pioruna w linię detekcyjną, uszkodzi ono linię z powodu ekstremalnie silnego prądu i energii. W przypadku pośredniego uderzenia pioruna, ładunek może przebiec na linii detekcji i energia może być zaabsorbowana przez kolejne moduły przepięciowe na linii, co pomoże zachować pozostałą część linii detekcyjnej, podczas gdy tylko część zostanie uszkodzona. Dla bezpieczeństwa, jest zawsze zalecane zaaranżowania uziemienia ogrodzenia i dobre połączenie wszystkich jego segmentów, ponieważ w takim przypadku błyskawica zostanie skierowana z ogrodzenia do ziemi i nie będzie miała tendencji do przechodzenia po linii detekcyjnej, więc tylko część linii może być uszkodzona. Jednocześnie zaleca się zaaranżowanie "unoszącej się" linii detekcyjnej, używając oddzielenia galwanicznego źródła zasilania, izolacji RS232, ograniczników przepięć pioruna, itp. jak na załączonym schemacie. Te środki bezpieczeństwa mają na celu maksymalne możliwe zabezpieczenie przed możliwymi uszkodzeniami. Odnośnie sabotażu za pomocą urządzenia wytwarzającego np. 50 kV, zależy jakie będzie zasilanie tego napięcia, uważamy, że jeśli będzie to np. tylko paralizator, tylko cześć linii detekcyjnej zostanie uszkodzona, ponieważ takie urządzenie nie ma silnego prądu i energii, co zależy generatora, jaki jest w stanie przynieść ze sobą intruz. Niemniej jednak, jeśli mu się powiedzie uszkodzić jakieś detektory i/lub część linii detekcyjnej, system rozpozna stratę detektorów, więc poinformuje o tym.
System wysyła regularne zapytania co pół sekundy, by otrzymać informację z detektorów i jest to też sposób, by otrzymać informację, czy wszystkie detektory są O.K.
Zapytania i zamówienia na chwilę obecną składane są przez stronę internetową a przyjmowane zostają w siedzibie firmy DRX Group lub u autoryzowanych dystrybutorów.
© 2019 DRX Group
Kanał Youtube DRX Group Sp. z o.o.
by MEG
^góra